Församling – hur då?

Ikväll har vi sång, Bibel och bön i Betel igen och gläder oss över att flera av våra vänner kan vara med denna gång.
Vi uppskattar gemenskapen och känner stor tacksamhet över att få dela både glädje och sorg tillsammans då vi ber
för gemensamma böneämnen. Att få dela bibelord med varandra är också en stor förmån och det gör vi varje gång vi möts.

Bibelstudiet ikväll handlade om församlingens funktion.
Del 3. Hur fungerar församlingen?
Någon har sagt:
”Att hålla fast vid apostlarnas undervisning,
att ha en övernaturlig gemenskap,
att dela en övernaturlig måltid och
att hålla fast i bön.
Det är vad som kännetecknade den första församlingen”

Bibeln liknar församlingen vid
a) en kropp med lemmar varandra till tjänst 1 Kor.12:12-31, Ef.4:1-16
b) ett tempel med prästtjänst Ef.2:19-22, 1 Petr.2:4-5, 9-10
c) ett vinträd med fruktbärande Joh.15:1-8

Rom.12:1-21 visar hur vi genom överlåtelse till Gud och varandra
kan leva och verka i en effektiv, omsorgsfull, utvecklande och ständig
förnyelse i Guds församling. Då kan vi också tjäna Gud som han vill.

Den helige Ande är vår Hjälpare och ger oss såväl frukt som gåvor,
karaktär och karisma. Gal.5:22-25, 1 Kor.12:4-11, 28-31, Ef.4:11-13

One thought on “Församling – hur då?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *