Bön i Betel

Vi samlades i Betel, Slussfors, ikväll till sång, Bibel och bön.Oavsett om vi är få eller många så känner vi stor tacksamhet för att vi har denna möjlighet. Det är tryggt att veta att Jesus finns mitt ibland oss för att välsigna och hjälpa. Han hör våra böner […]