Sång, Bibel och bön

Vilken fin kväll det blev med sång, bibelläsning, bön och förbön i Betel, Slussfors. Vi bad för alla som drabbats, alla som vårdar, alla som fruktar för viruset och vi litar på att Gud är vår tillflykt, i alla situationer och alltid. Vi fortsatte vårt bibelstudium av förebilder […]