Vem är han

Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes Döparen,Elia, Jeremia eller någon av de andra profeterna. Då frågade Jesus: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt.16:13-18 Detta svar var uppenbarat av Fadern i […]