Herden

Vilken förmån att få tillhöra den rätte herden. Han som lovat att själv söka upp sina fåroch ta sig an dem. Han, Jesus Kristus, vet hur det kan vara för oss när vi är ”kringspridda” eller vanvårdats av andra ”herdar”. Han har lovat att hjälpa oss! Han bryter […]