Israel 72 år

I år är det 72 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland.Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehatså tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel och judarna.Nedanstående text […]