Sånger av Aage

Här är ett fint möte som vi hade i Betel, Slussfors med sånger av Aage Samuelsen, den kände norske sångförfattaren.Wenche o Jon Smedseng medverkar med bibelord som passar till sångerna och vi får alla sjunga med i de härliga sångerna. Sjung med oss!