Mors dag och Guds kärlek

I år sammanfaller Pingstdagen med Mors-dag.Är det en tillfällighet eller kan man tänka att det finns en koppling?Pingst brukar vara en högtid som förknippas med kärlek och liv och Mors-dag är en dag då vi särskilt uppmärksammar alla mammor som gav oss liv och älskade oss. Alla har […]