Jesus – Guds Son

Ännu ett tillfällle att samlas fick vi i kväll då vi hade bönesamling i Betel, Slussfors.Vi sjöng, delade bibelord med varandra och bad för många olika böneämnen.Vi tackade också Gud för möjligheten att kunna dela evangeliet via media. Bibelstudiet handlade om Johannesevangeliet Evangeliet är skrivet av aposteln Johannes som […]