Gideon – kallelse o uppgift

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors i kväll. Vi är så tacksamma för att vi kan mötas och dela både glädje och sorg. Planer på ännu en inspelning av sånger och bibelord togs upp. Hittills har vi gjort två sådanasom visats på äldreboende i […]