Gideon – kallelse o uppgift

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors i kväll. Vi är så tacksamma för att vi kan mötas och dela både glädje och sorg. Planer på ännu en inspelning av sånger och bibelord togs upp. Hittills har vi gjort två sådanasom visats på äldreboende i […]

Inlandsbanan

I år har Inlandsbanan ställt in sina turer och vi kan inte sjunga för resenärerna som vi gjort många gånger.Skickar med en repris sen tidigare år. Denna dag fanns även Bönetågets deltagare med på Inlandsbanan.

En öppen dörr

Det finns en öppen dörr i himlen för dig och mig. Jesus har öppnat den genom sitt blod, när han dog på korset istället för oss.Det som synden stängt och hindrat är nu försonat och vägen är öppen, fri.I Upp. 4:1-2 läser vi om hur Johannes fick se […]

Bönesamling

I kvällens bönesamling hade vi flera allvarliga böneämnen som vi bad för.Det är stort att vi har möjlighet, genom Jesus seger på korset, att gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebr.4:16Vi sjöng också och delade många bibelord med […]