Hoppets Gud

I alla tider, men särskilt i denna tid, har människan sökt efter något eller någon som kan ge hopp.För de flesta är livet en berg och dalbana med glädjeämnen och sorgebesked.Vem kan ge varaktig hopp när inget verkar säkert i vår tid? Bibeln har många goda ord att […]