Jesus vår överstepräst

Ännu ett tillfälle att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans fick vi ikväll då vi samladesi Betel, Slussfors. Vi är så tacksamma för varje gång vi kan mötas så här. Vi delade bibelord med varandra och sedan hade vi ett bibelstudium om Jesus, vår överstepräst. I Gamla Testamentet […]

Guds vägar

Ofta känns det som om vägen vi går är både svår och nästan oframkomlig. Vi kan ibland känna oss osäkra på om det är rätt väg vi går.Då är det bra att kunna påminna sig själv och varandra om vad Bibeln lovar. Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era […]