Glädjens brev

Ikväll samlades vi igen i Betel, Slussfors för att sjunga, be och läsa Bibeln tillsammans.Det är en tillgång och styrka att få vara en syskongrupp som stöder varandra. Vårt bibelstudium handlade om Filipperbrevet. I Filipperbrevet, som Paulus skrev när han satt i fängelse i Rom, är glädjen i […]