Bygga nytt

I bl.a Esra bok (även Nehemja, Haggai och Sakarja) i Bibeln kan vi läsa om hur Gud uppfyllde den profetia som Jeremia gett folket långt tidigare.På grund av avfallet hade folket varit i fångenskap i Babel i 70 år men nu var det dags att återvända.Gud, som leder […]