Hopp och Trygghet

I kvällens bönesamling sjöng vi sånger med tema Hopp och Trygghet.
Vi sände live via Facebook för att fler skulle nås av detta budskap. Särskilt i vår tid är det
av största vikt att Bibelns budskap proklameras.

Sedan delade vi bibelord med varandra och bad tillsammans för vår långa bönelista.

Bibelstudiet handlade om den Helige Ande.

Vem är den helige Ande? Hur uppenbarar han sig? Vad är hans uppgift?
Detta är frågor som vi tar upp i en serie omkring den helige Ande.

Del 1 Den Helige Ande i G.T.
Sak.4:6 Då sade han till mig:”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom styrka,
inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.

Del i Treenigheten

  • Vid skapelsen var den Helige Ande delaktig liksom Faderna och Sonen 1 Mos.1:2, 26
  • När Jesus döptes var Fadern o Sonen o den Helige Ande närvarande Matt.3:16-17
  • Paulus hälsade från Fadern, Sonen o den Helige Ande 2 Kor.13:13, Ef.3:14-17


Den Helige Ande var närvarande även i Gamla Testamentet och verkade
bland människorna.

Den H.A. var verksam i kungar, präster och profeter men även till “vanliga” människor
gav han utrustning
Ex.
Hantverksskicklighet åt Besalel 2 Mos.31:3
ledargåva åt de äldste 4 Mos.11:17 f
vishet åt Josua 5 Mos.34:9
kraft åt Gideon Dom.6:34
styrka åt Simson Dom.14:6
ett nytt hjärta åt Saul 1 Sam.10:9 f
över David för alltid 1 Sam.16:13
visioner åt Hesekiel Hes.11:22-25
med insikt åt Daniel Dan.5:11 f

Löftet om Jesus – Messias som skulle komma och med honom den Helige Ande, i G.T:

Jes.11:1-2 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter
skall bära frukt. Över honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd,
Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren.

Jes.42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje.
Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.

Jes.61:1-3  Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika
glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett
förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,
till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att
trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”, planterade av Herren till hans förhärligande.

Jes.44:3 Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra.
Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar,

Joel.2:28-29 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män
skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

(forts. om den Helige Ande i Nya Testamentet nästa gång)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *