Påskdagen

Vilken glädje, seger och triumf när Jesus uppstod som han sagt! Kvinnorna vid graven, lärjungarna och alla troende sedan dess gläder sig och jublar över detta. Matt.28:5-6 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har […]