Vakna och vakande

Mark.13:33-37 ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdragatt sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.Vaka därför! Ni […]