Gud är större

Stressa inte över saker som ligger utanför din kontroll.Ge all din rädsla och ditt bekymmer till Gud och låt honom ta över.Gud är alltid god. Om striden är för stor är den inte din – ge den till Gud.Du vilar. Gud slåss. 2 Krön.20:15b Så säger Herren till er: Var […]