Bättre dagar

Dina bättre dagar kommer! Fil.1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Om du känner att du tappar allt, kom ihåg att träd tappar sina löv varje år, och de står fortfarande höga […]