Friköpt

Vi har alla blivit friköpta från syndens fångenskap, vare sig vi tror det eller inte.För att vi ska få uppleva denna frihet och glädje behöver vi tro på vad Jesus gjorde för oss på korset, då han gav sitt liv i vårt ställe och led döden, oskyldig för […]