Gud hör din bön

När sorg fyller ditt hjärta. När tårarna rinner från dina ögonen. Kom alltid ihåg att Gud aldrig är blind för dina tårar. Aldrig döv för dina böner och aldrig tyst inför din smärta. Han ser, han hör och han kommer att befria dig. Idag vill Gud att du […]