Gud är med

Oavsett vilken situation du befinner dig i just nu, omfamna det med förtroendet att Gud är med dig varje steg på vägen. I våra liv upplever vi ständigt nya situationer och förändringar. Ibland glömmer vi att Gud är med oss ​​och fruktar vad som kan hända när vi […]