Vänd om

Människan är på fel väg och bara en om-vändelse kan få henne på rätt väg.Bibeln säger: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jes.53:6Att vända om var vårt tema denna vecka och vi sjöng […]