Förtrösta på Gud

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil.4:6-7 Vi känner oro för så många saker i vårt liv. Vi […]