Han är nära

Vi sjöng många sånger med detta tema att Jesus alltid är nära oss och vad det betyder för oss. Glädje, frälsning, frid, seger, trygghet och ett evigt liv vill Gud ge oss när vi lever nära Jesus. Dessa bibelord läste vi under sångstunden: Matt.28:20 Då trädde Jesus fram […]