Var som ett barn

Idag vill Gud att du ska veta att vägen till hans rike är genom att ha ett barns karaktär.”Var som ett barn”, detta var vad Jesus sa till sina lärjungar. ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i […]