Lita mer på Gud

Allt vi gör som ligger utanför Guds vilja utsätter oss för fara och misslyckande.Psaltaren 127:1 säger: ”Om inte Herren bygger huset, arbetar byggarna förgäves.Om inte Herren vakar över staden, vaktar väktarna förgäves.” Vi kan läsa berättelsen om Gideon i Domarboken 7. För att strida mot de många midjaniternatog […]