Gud med oss

Har du tänkt på att namn har en betydelse? I Bibeln är det mycket vanligt.Nu under julen läser vi bibeltexter där betydelsen av Jesu namn förklaras. Matt.1:21-23 ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus,för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt […]