Nytt liv

Denna vecka har vi ingen samling i Betel för vår sånggrupp men vi harändå en sångstund som vi lägger ut på Facebook och YouTube.Temat för sånger och bibelord är: Nytt Liv! Vi läste dessa bibelord under sångprogrammet: Matt.9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem,eftersom de var […]