Säker grund

Du är min klippa, dyraste Jesus, Du är min tillflykt, där har jag roDu är min klippa, uti dess skugga, vill jag för alltid bygga och bo Du är min klippa, dyraste Jesus, du är mitt skydd och du är mitt stödDu är mitt hopp och du är […]