Lita på Gud

Låt din TRO vara större än vad du FRUKTAR. Rädsla förväntar sig att något dåligt kommer att hända men tro och tillit förväntar sig att välsignelser kommer på din väg. Om du oroar dig just nu för din situation, påminn dig istället om att Gud är större än […]