Tjäna Gud

Tänk vilken förmån att få tjäna Gud! Vi som ingenting har att erbjuda Honommer än våra hjärtan och liv, får ändå vara med och tjäna den Högste. och varahans medarbetare. Vi sjöng och läste bibelord om detta i denna sångsamling som vi sänder igen. Bibelorden vi läste var: […]

Likadan idag

Tänk vad man blir glad och tacksam när man läser om hur Jesus bemötte människor när han vandrade omkring här på jorden. Ta dig tid och läs de 5:e kap. i Lukas evangelium t.ex. Där kan man läsa om hur Jesus såg och hjälpte några fiskare, botade en […]