Gud känner oss

Du är känd av Gud. Du är inte förbisedd eller försummad. Gud Fadern känner dig och alla dina vägar. Sanningen att universums Herre känner oss och älskar oss är överväldigande.Trots att Jesus ser våra brister som människor är han inte förvånad över dem.Han älskar oss trots både våra […]