Glädje genom Jesus

Glädjen i tron på Jesus är inte beroende av omständigheter eller yttreförhållanden. Den har sin källa i Jesus Kristus och finns alltid tillgänglig.Vi sjöng och läste bibelord om detta tema i vår livesändning. Vi läste följande bibelord: Luk 2:10-11Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud […]