Frihet genom Jesus

Vårt sångprogram denna vecka handlade om Frihet genom Jesus. Alla människorvill vara fria och inte styrda av någon eller något. Trots det är vi ofta bundna av saker som inte är bra för oss. Det ende som kan ge oss verklig frihet är Jesus. Vi sjöng sånger och […]