Livsmening

Meningen med livet är att älska Gud, sig själv och andra väl. När vi lever utifrån denna slags kärlek, uppfylls vårt livssyfte varje dag. Vi får älska GudNär Jesus fick frågan om vad det största budet i lagen var, svarade han: ”Älska Herren din Gud av hela ditt […]