Välsignelsen

Inför en ny vecka är det viktigt att ta till sig orden ”Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.” 4 Mos 6:24-26.Många av oss har hört detta förut. […]