Låt oss

Uppmaningen Låt oss så börjar många bibelord eller finns i många bibelord.Allt har sitt upphov och sin grund i Guds handlande med oss. I begynnelsen skapade Gud oss människor till sin avbild. Fadern, Sonen och den Helige Ande var alla representerade i skapelseprocessen. 1 Mos.1:26-27 Gud sade: ”Låt […]