Tacksamt hjärta

Att ha ett hjärta fullt av tacksägelse lockar till mirakel i våra liv. Jesus är vårt främsta exempel på hur vi vandrar som Guds barn. I Matteus kap.15 berättas om hur Jesus hade medlidande med de skaror av människor som följde honom vart han än gick. Så han […]