Sången genom Jesus

När vi fick möta Jesus till frälsning och förvandling fick vi också en ny sångi våra liv. Glädjen, tacksamheten och hoppet speglar sig i den nya sången. Vi sjöng med stor glädje och läste bibelord om den nya sången. 1 Krön 16:23 Sjung till Herrens ära alla länder! […]