Viktiga uppmaningar

Alla behöver vi påminnas om vad som är viktigt i livet och som vi varje dag fårgöra till vår egen erfarenhet. Vi sover och är vakna, äter och dricker, arbetar ochvilar varje dag som en rutin vi vant oss vid. På samma sätt är det med vårt kristnaliv. […]