Livsmening genom Jesus

Alla människor söker efter meningen med livet. Oftast genom bekräftelse avandra människor eller genom materiella ting. Bibeln visar oss att den grund-läggande meningen i våra liv är livet och gemenskapen med Jesus Kristus. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka. PS.139:5-6 Du omsluter […]