Jesus kommer igen

Det mest omskrivna temat i Bibeln är att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att Jesus redan i sitt avskedstal till lärjungarna tröstade dem med att han skulle förbereda plats för dem och sedan komma och hämta dem till sig. Joh.14:1-3  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på […]