Oroas inte

Bär ej på bekymmer för den dag du inte settMorgondagen ligger i Guds hand.Men för dag som inne är, Han nåd och kraft berett;Du får taga den utur Hans hand.Du får vila tryggt uti Hans omsorg stund för stund,Ty det vacklar aldrig, nådens trygga fridsförbundBär ej på bekymmer […]