Djupt älskad

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.  (1 Joh 4:18) Rädsla ger osäkerhet och oro. Men i Gud fruktar vi ingenting eftersom vi är säkra på hans […]