Känna Jesus

”Jag vill lära känna Kristus – ja, att känna kraften i hans uppståndelse och deltagande i hans lidanden och bli lik honom i hans död.” Fil 3:10 Paulus, Jesu apostel, satt i fängelse när han skrev sitt brev till Filipperna. Han hade tjänat Gudi många år och under […]