Alltid nära

Idag vill Jesus påminna dig om att han är ”Immanuel”, ”Gud med oss”. Matt.1:21-23 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun […]