Se på Jesus

När Israels barn var på väg till löfteslandet började de knota och klaga och ifrågasättaGuds plan med deras vandring. Då drabbades de av giftormar och många dog. Då sa Herren till Mose att han skulle göra en kopparorm och sätta upp den på en påle. Om någon blev […]