Livet med Jesus

Vårt sångprogram denna gång handlade om livet med Jesus; hur det börjar, vad det innebär och vart det leder. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta. Joh.3:1-3 Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, […]